۱۰ شهری که هزینه های آن نسبت به سایر کشورها کمتر است!

در تحقیقاتی که به تازگی صورت گرفته، شهرهای مختلف دنیا بر اساس هزینه های روزمره ی زندگی مورد بررسی قرار گرفته اند و ۱۰ شهری که هزینه های آن نسبت به سایر کشورها کمتر است انتخاب شده اند.
سفر به برخی کشورها گاهی به علت هزینه های گزاف امکان پذیر نیست. اما با این همه نباید از پای نشست، هر مشکلی راه حلی دارد! سفر به کشورهای مختلف اما ارزان به همان اندازه جذاب خواهد بود. اگر می خواهید سفری ارزان داشته باشید با کجارو همراه شوید. در تحقیقاتی که به تازگی صورت گرفته، شهرهای مختلف دنیا بر اساس هزینه های روزمره ی زندگی مورد بررسی قرار گرفته اند و ۱۰ شهری که هزینه های آن نسبت به سایر کشورها کمتر است انتخاب شده اند. این شهرها در کنار بکر بودن، مقاصدی ناشناخته ولی جذاب برای سفر به شمار می روند.

۱٫شهر تونس

شهرتونس

۲٫شهر چنای

گردشگری

۳٫شهر کیتو

گردشگری

۴٫مکزیکوسیتی

گردشگری

۵٫شهر اوکلند

گردشکری

۶٫شهر ولینگتون

گردشکری

۷٫شهر کراچی

گردشکری

۸٫شهر آسونسیون

گردشکری

۹٫شهر مونترری

گردشکری

۱۰٫شهر ژوهانسبورگ

گردشکری