گروه موسیقی ۸۴ ساله ها!

گروه های موسیقی در شرق آسیا بسیار محبوب و پر طرفدار هستند و گروه های موسیقی سرشناسی در این ناحیه از اسیا رقابت تنگاتنگی دارند در این میان گروه دختران ۸۴ ساله در چین هیاهویی به پا کردهگروه84 ساله ها

«KBG84» نام یک گروه موسیقی چینی است که همه ۳۳ عضو آن دخترهایی هستند که میانگین سنشان، ۸۴ سال است.

پیرترین عضو این گروه، خانم «یاماشیرو» است که ۹۷ سال سن دارد.

اعضای این گروه پیر، با وجود سنشان بسیار سرزنده هستند و طرفداران بسیاری در بین چینی‌ها دارند.

منبع: روزنامه خراسان