کودکانی که بدون مغز به دنیا می ایند

با خواندن تیتر این گزارش ممکن است تصور کنید که صحبت ما در مورد عقب ماندگان ذهنی است اما واقعا قرار است در مورد کودکانی بگوییم که واقعا از نظر فیزیکی و طبیعی چیزی به نام مغز در سر آنها نیست! مغز یکی از اساسی ترین عضو بدن است به طوریکه زنده بودن بدون نداشتن ان را نمیتوان تصور کرد

کودکانی بدون مغز

آنانسفالی نام یکبیماری عجیبو البته نادر است. اختلال مغزی ناشی از نقص در کانال عصبی بوده و به دلیل عدم بسته‌شدن انتهای کانال عصبی پدید می‌آید. این اختلال در سن بارداری ۲۳ و ۲۶ روز ایجاد می‌شود و معمولاً باعث عدم تشکیل قسمت اعظم مغز، جمجمه و پوست سر در این نوزادان می‌شود. کودکان با این اختلال فاقد بخش جلوی مغز و نیمکره‌های مغزی بوده و دچار سطح بالای اختلال شناختی و درکی می‌باشند و آن مقدار بافت مغز که باقی‌مانده و نمایان است با استخوان جمجمه پوشیده نشده‌است.

واژه آنانسفالی از کلمه یونانی به معنای «بی‌سری» گرفته شده. هرچند کودکانی که دچار این اختلال هستند، تنها فاقد بخش قدامی مغز هستند، اما این قسمت، بزرگترین بخش مغز است که عمدتاً حاوی نیمکره‌های مغزی و نئوکورتکس است و مسئول قوای شناختی عالی یعنی تفکر شناخته می‌شود. بیماری عجیب بیشتر نوزادانی که با این اختلال زاده می‌شوند، مرده به دنیا می‌آیند؛ گرچه استثنا نیز وجود دارد.

کودکانی بدون مغز

تصاویر زیر مربوط به کودکی آمریکایی است که به این بیماری مبتلاست و در کمال تعجب بعد از مدت‌ها هنوز زنده مانده است. پدر و مادر این کودک در زمان بارداری متوجه نقص عضو آن شدند اما به رغم پیشنهاد پزشکان از سقط جنین صرف نظر کرده و اجازه دادند فرزندشان متولد شود

منبع:نیک صالحی