دانشمندان در کنار سواحل سیدنی اشیاء تخم‌مرغ شکلی را کشف کردند که با بررسی‌های زیاد متوجه شدند نوعی جلبک دریایی است.

دانشمندان جلبک دریایی تخم‌مرغی شکل را در سواحل سیدنی کشف کردند.
به گفته دانشیار آلیستر پور از مدرسه زیستی، زمین و علوم محیط زیست در دانشگاه (NSW ) «نیو سوت ولز»، این توپ‌ها احتمالا یک نوع نادر از زندگی جلبک سبز است که تعداد انگشت شماری از آنها در سراسر جهان وجود دارد.
مردم محلی گزارش داده‌ بودند که در سواحل شمالی سیدنی تعداد زیادی اشیاء عجیب و غریب وجود دارد و دانشمندان با بررسی و تحقیق بر روی آنها دریافتند که این اشیاء عجیب و غریب چیزی جزء نوعی جلبک نمی‌تواند باشد.دانشمندان توضیح دادند این اجسام کروی سبز رنگ نوعی خزه دریایی اسفنج گونه شبیه تخم مرغ است که احتمالا آنها را در برابر شکارچیان محافظت می‌کند و نه جسمی که از سیاره دیگر آمده باشد.

 

اخبار,اخبار علمی,جلبک دریایی

اخبار,اخبار علمی,جلبک دریایی

اخبار,اخبار علمی,جلبک دریایی

 

اخبار علمی و آموزشی – فارس