کارت عروسی شاه پهلوی

محمدرضا شاه

محمدرضا پهلوی شاه مخلوع ایران و فوزیه بنت فواد شاهزاده مصری در سال ۱۳۱۷ با هم ازدواج کردند. این ازدواج در نهایت مدتی پس از به سلطنت رسیدن محمدرضا پهلوی به طلاق می‌انجامد. در تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۳۹ میلادی، محمدرضا پهلوی با فوزیه فؤاد، در کاخ عابدین ازدواج کرد. تصویر زیر کارت عروسی محمدرضا پهلوی و فوزیه است.

کارت عروسی شاه پهلوی

منبع:باشگاه خبرنگاران