پیشنهاد جدید عربستانی ها به دیگر کشورها:با ایران بازی نکنید!

برخی از سایت های عربی از جمله سایت عربی الوئام در گزارشی مدعی شد که باشگاه های عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا با ایران بازی نخواهند کرد و این در حالی است که عربستانی ها همچون ادوار گذشته با بهانه جویی سعی در تحریک دیگر کشور ها برای بازی نکردن با ایران باشند.اخبار,اخبارورزشی,پوشش عجیب یک فوتبالیست

در این گزارش عربستانی ها به دلیل تنش سیاسی دو کشور از دیگر تیم های باشگاهی آسیا خواستند در مقابل ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حاضر نشوند.

این در حالی است که آنها در دو سال گذشته نیز بارها با عناوین مختلف و با بهانه جویی خواستار فرار از رویارویی با فوتبال ایران باشند و هر بار کنفدراسیون آسیا در این باره تصمیمی بر خلاف خواسته آنها گرفت.

نمایندگان عربستان در دیدار های فوتبال مقابل نمایندگان ایران از شرایط میزبانی استفاده های نادرست کردند و در سفرهایی که به کشورمان داشتند علیرغم مهمان نوازی ایران گزارش های نادرست به کنفدراسیون آسیا ارسال کردند و این بار نیز با این بهانه سعی دارند از دیدار با ایران در لیگ قهرمانان آسیا به بهانه های سیاسی سر باز زنند و این بر خلاف قوانین فیفا و کنفدراسیون آسیا است و در صورت انجام آن محرومیت سنگینی برای تیم های عربستانی در پی دارد

منبع:باشگاه خبرنگاران