پارکینگ های جالب برای دوچرخه در معابر برلین

رفت امد با دوچرخه در معابر شهری با وجود امکاناتی مثل قسمت های خط کشی شده مخصوص دوچرخه سواری و مکان مناسب برای پارک آن میتواند افزایش پیدا کند 

در برلین پارکینگی دایره ای شکل با ابعاد کم برای وسیله ای همچون دوچرخه در نگاه اول توجه هر رهگذری را  به خود جلب می کند. این پارکینگ کوچک قادر است که ۱۰ دستگاه دوچرخه را در خود جای دهد.

عکس زیر پارکینگ های مخصوص دوچرخه در شهر برلین آلمان را نشان می دهد.

دوچرخه ,پارکینگ

منبع:باشگاه خبرنگاران