وقف مغازه اسباب بازی فروشی

کارول ساچمن ساکن نیویورک است وی سالهاست که برای کودکان پرورشگاهی اسباب بازی میخرید تا اینکه به‌تازگی پس‌ازآنکه متوجه شد مغازه اسباب‌بازی‌فروشی هادسون در نزدیک خانه‌اش یک ماهی است تعطیل کرده، فکری تازه به ذهنش رسید و با خود گفت چرا این‌همه وسیله درون آن باید خاک بخورند؛ بنابراین با پیشنهادی عالی مغازه را خرید و با همکاری داوطلبانه‌ی لیز هافمن، مدیرعامل برنامه‌ی موسسه غیرانتفاعی Free Arts NYC و آنتونیو رودریگز، هماهنگ‌کننده بخش خدمات اجتماعی شهر ایده خیرخواهانه خود را عملی و تمام وسایل درون آن را وقف کودکان بی خانمان شهر کرد.

اسباب بازی فروشی

اسباب بازی فروشی

منبع:باشگاه خبرنگاران