وطن فروشها اخطار میکنم ما شما را پیدا میکنیم!

حسام نواب صفوی

حسام نواب صفوی در پست جدید اینستاگرامش ادعا کرده که داعش به صفحه شخصی وی حمله کرده و از ارتش سایبری خواسته تا هر چه سریع تر رسیدگی کند.

وی در پست خود نوشت: دو روز پیش مطلبی نوشتم که اینکه ایران امنیت دارد و به برکت سربازان و نیروهای دفاعی کشور ایران امن ترین کشور جهان است گروهی نامعلوم چنان بر صغحه ام حمله گردند که متحیر بودم برای چی؟؟ من چیزی نگفتم فقط از سربازان کشور و نیروهای امنیتی تشکر کردم با مشاهده بیشمارکامنتهایی که اینکه ایران امنیت ندارد و ایران ضعیف است این را مطمئنم حتی اگر کسی با جمهوری اسلامی مشکل داشته باشد ازته قلب به شهدا و مدافعان ایران احترام میگذارد گمانم بر اینست گروه داعش اگر چه نتوانسته به مرزهای ما نگاه چپ کند ،اما توانسته عده ای ساده لوح را با وعده و وعیددر صفحه مجازی طرفدار خود سازد و در نهایت وطن پرستان این خاک به صفحه من آمدند و تمامی آنان را تار و مار کردند داعش در اولین جنگ مجازی خود شکست سختی خورد ولی شناسایی این افراد به عهده ارتش سایبری در فضای مجازی میباشد و مجارات آنان از مصادیق محارب میباشد به این وطن فروشها اخطار میکنم ما شما را پیدا میکنیم و به جرم خیانت به کشور و همکاری بر علیه کسانی که علیه ایران سلاح به دست گرفته اند به اشد مجازات محکوم مینماییم نمونه حمله وطن پرستان و حامیان خون پاک شهدا را در صفحه من دیدید وبه شما میگویم این تفکر را در خاک خواهید برد که وجبی از خاک مقدس ایران نصیب شما شود و بدانید که ما بیشماریم فروردین نودو پنج نواب صفوی تهران.

حسام نواب صفوی

منبع:باشگاه خبرنگاران