ورود روغن زیتون های غیر استاندارد در بازار

دکتر هدایت حسینی با اعلام این خبر افزود: روغن پومیس از تفاله های روغن زیتون پس از روغن کشی با روش هایی خاص استخراج می شود و مورد تأیید ما نیست.روغن زیتون
وی تصریح کرد: در خصوص این روغن با همکاری قوه قضاییه اقدام به جمع آوری این روغن زیتون کرده ایم و از مصرف کنندگان تقاضا داریم  روغن پومیس نخرند و وقتی کالایی را با این برچسب دیدند با سامانه ۱۴۹۰ وزارت بهداشت تماس بگیرند تا همکاران ما اقدام به جمع آوری آن از بازار کنند.
 دکتر حسینی با بیان اینکه بخشی از روغن زیتون های موجود در بازار، تولید داخل هستند افزود: روغن زیتون های داخلی از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند و بخش دیگری از بازار این محصول  از خارج وارد می شود و  نظارت و کنترل های مداوم وزارت بهداشت را به همراه دارد.
  مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ادامه داد: روغن های زیتون خارجی که از مبادی قانونی وارد می شوند، دارای یک برچسب رهگیری است که نشان دهنده نظارت های سازمان غذا و دارو و کنترل کیفیت این محصولات است.
منبع:باشگاه خبرنگاران