نقاشی های سه بعدی نمایشگاه هانگ ژو چین

« هانگ‌ژو » مرکز و بزرگترین شهر استان «ژیجیانگ» در ناحیه شرقی چین است که بعنوان چهارمین شهر بزرگ چین نیز شناخته می‌شود.نمایشگاه بین المللی صلح  هانگ ،یکی از صدها نمایشگاه های ویژه سحر و جادو  و هنر در  چین ،هانگ ژو است  که تابلوهای مختلفی از نقاشی های سه بعدی با موضوع های مختلفی به نمایش گذاشته است، بازدیدکنندگان با لمس ، نشستن روی این آثار ، این حس به آنها القا می شود که گویی این نقاشی ها واقعی به نظر می رسد.

نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی نقاشی های سه بعدی

 

منبع:باشگاه خبرنگاران