نقاشی های زیبا با لوگوی شبکه های اجتماعی

نقاشی های زیبا با لوگوی شبکه های اجتماعی

هنرمندی با استفاده از لوگو شبکه های اجتماعی، آن ها را با تصاویری از گل هایی که به صورت نقاشی کار شده اند تلفیق کرده است. این تصاویر خلاقانه رنگ و شکل لوگوها را در هنگام ادغام دو تصویر حفظ کرده است.

منبع:باشگاه خبرنگاران