نرم افزار آموزشی

طراحی و چیدمان سفره عقد

خودتان طراح و سازنده سفره عقد زیبای خود باشید !

زیباترین و متفاوت ترین سفره های زیبای عقد بچینید!

کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی

قابل استفاده در کامپیوتر و DVD پلیر خانگی

در قالب ۲ DVD

شروعی عالی برای خود اشتغالی جوانان علاقمند !

هنر و حرفه ای در آمدزا و به روز !

قیمت قبلی : ۶۶۰۰تومان
قیمت جدید: ۵۵۰۰
تومان

خرید پستی           خرید پستی

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت :
فصل ۱

 • مقدمه:معرفی وسابل مورد نیاز

 • دیزاین و تزیین گردو(۱)

 • دیزاین و تزیین گردو(۲)

 • دیزاین و تزیین بادام

 • دیزاین و تزیین فندق

 • دیزاین و تزیین نبات

 • تزیین مخروطی بادام (۱)

 • تزیین مخروطی بادام (۲)

 • نان و پنیر سفره عقد(۱)

 • نان و پنیر سفره عقد (۲)

قیمت قبلی : ۶۶۰۰تومان
قیمت جدید: ۵۵۰۰
تومان

خرید پستی           خرید پستی

فصل دوم

 • تزئین ادویه جات سفره عقد (۱)

 • تزئین ادویه جات سفره عقد(۲)

 • تزئین ادویه جات سفره عقد(۳)

 • تزئین انواع یادبود(۱)

 • تزئین انواع یادبود(۲)

 • تزئین انواع یادبود(۳)

 • تزئین انواع یادبود(۴)

 • تزئین انواع یادبود(۵)

 • تزئین انواع یادبود(۶)

 • تزئین انواع یادبود(۷)

قیمت قبلی : ۶۶۰۰تومان
قیمت جدید: ۵۵۰۰
تومان

خرید پستی           خرید پستی

فصل سوم

 • تزئین انواع یادبود(۸)

 • تزئین جاحلقه ای (۱)

 • تزئین جاحلقه ای (۲)

 • تزئین جاحلقه ای (۳)

 • تزئین جاحلقه ای (۴)

 • تزئین جاحلقه ای (۵)

 • تزئین ظرف عسل و ماست

  فصل چهارم

 • تزئین ظروف: نمونه(۲)

 • تزئین ظروف: نمونه(۳)

 • تزئین ظروف: نمونه(۴)

 • تزئین ظروف: نمونه(۵)

 • تزئین ظروف: نمونه(۶)

 • تزئین ظروف: نمونه(۷)

 • تزئین ظروف: نمونه(۸)

 • تزئین ظروف: نمونه(۹)

 • تزئین ظروف: نمونه(۱۰)

قیمت قبلی : ۶۶۰۰تومان
قیمت جدید: ۵۵۰۰
تومان

خرید پستی           خرید پستی

فصل پنجم

 • دیزاین مواد اصلی سفره عقد: تخم مرغ

 • دیزاین مواد اصلی سفره عقد:بادام

 • دیزاین مواد اصلی سفره عقد:گردو

 • دیزاین مواد اصلی سفره عقد:نبات

 • دیزاین مواد اصلی سفره عقد:فندق

 • دیزاین مواد اصلی سفره عقد:سکه

 • دیزاین مخروطی گردو

 • دیزاین مخروطی فندق

 • دیزاین مخروطی تخم مرغ و نبات

 • دیزاین مخروطی سکه

  فصل ششم

 • تکمیل دیزاین مخروطی گردو

 • تکمیل مخروطی نبات

 • تکمیل دیزاین مخروطی تخم مرغ و شاخه کردن سکه

 • گل آرایی:فندق.تخم مرغ .نبات .گردو

 • گل آرایی : کارهای شاخه ای

 • چیدمان سفره عقد