نامه ای زیبا از طرف کودکی به خدا!

انسان قرن حاضر چنان درگیر مسائل روزمره وشخصی شده است که از اطرافیان خود در بی خبری کامل به سر می برد. دنیای مجازی و عصر ارتباطات که قرار است همه دنیا را به هم وصل کند باعث شده که از حال و روز نزدیکترین افراد به  خود بی خبر ترین باشیم. در شهر لنده اتفاقی رخ داده که انتشار آن می تواند به ما کمک کند که نسبت به خود ودیگران کمی بیشتر بیاندیشیم.

خدا

مسوولان جمع آوری صدقات کمیته امداد امام خمینی(ره) در یکی از محلات شهرلنده در حال جمع آوری صدقات از صندق های مردمی بودند که نامه ای کوچک با دست خطی کودکانه نظرشان را جلب کرد که بلافاصله با تماس با خبرنگار یک سایت محلی خواستار انتشار آن در این پایگاه اطلاع رسانی شده اند.

از طرف پروین به خدا
ای خدای مهربان من تورا خیلی دوست دارم
امیدوارم در آسمان زندگی خوبی داشته باشی و آرزو می کنم که همه ی مرده ها را از دوباره به زندگی خود برسانی و همه ی مریض ها را خوب کنی و مادرم که سرطان سینه دارد را خوب کنی و زنده نگهش داری وپدر بزرگم که کلیه ی سنگی دارد را خوب کنی اگه آرزوی من را برآورده کنی از تو تشکر می کنم.

نامه