اخبار علمی – مشاهده کره زمین از فضا+تصاویر

یک فضانورد روسی در اقدامی ابتکارانه و بسیار زیبا موفق شده است عکس‌هایی را از کره زمین بیندازد و آن را به نمایش گذاشته است.

به گزارش فارس، «اوگ آرت‌میوف» فضانورد روسی عکس‌های زیبای زیر را هنگام پرواز تا ۲۶۰ مایلی از سطح زمین گرفته است.

اخبار,اخبار علمی ,مشاهده کره زمین از فضا

اخبار,اخبار علمی ,مشاهده کره زمین از فضا

اخبار,اخبار علمی ,مشاهده کره زمین از فضا

اخبار,اخبار علمی ,مشاهده کره زمین از فضا

اخبار,اخبار علمی ,مشاهده کره زمین از فضا

اخبار,اخبار علمی ,مشاهده کره زمین از فضا

اخبار,اخبار علمی ,مشاهده کره زمین از فضا

اخبار,اخبار علمی ,مشاهده کره زمین از فضا

اخبار,اخبار علمی ,مشاهده کره زمین از فضا

اخبار علمی – فارس