سوره سبأ,خواص سوره سبأ,فضیلت سوره سبأ,فضیلت و خواص سوره سبأ 

سبأ و نام دیگرش «داوود» ۱ سی و چهارمین سوره قران است که مکی و ۵۴ آیه دارد.

در فضیلت این سوره پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم فرموده اند: هر کس که سوره سبأ را قرائت کند همه پیامبران الهی روز قیامت با او رفیق و همراه بوده و با او مصافحه می کنند. ۲

امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر کس سوره های سبأ و فاطر را در شب قرائت کند، همواره در آن شب در حفظ و امان خداوند و وکیلان او خواهد بود و اگر در روز این سوره ها را بخواند هیچ امر ناخوشایند و مکروهی به او نمی رسد و از خیر دنیا وآخرت چیزهایی به او داده می شود که به ذهنش خطور نکرده است. ۳

 آثار و برکات سوره

۱) ایمن شدن و فرو ریختن ترس
در برکات این سوره از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده: هر کس سوره «سبأ» را بنویسد و بر خود بیاویزد هیچ حیوان و جنبنده آزار دهنده ای به او نزدیک نمی شود و اگر نوشته این سوره را بشوید و از آن بنوشد و مقداری از آن را بر خود بپاشد، اگر از چیزی می ترسد، ایمنی یافته و ترسش می ریزد و اگر صورتش را با آن بشوید نیز ترس و هراسش از بین می رود. ۴

پی نوشت ها :
(۱)درمان با قرآن، ص۷۶
(۲) مجمع البیان، ج۷، ص ۱۹۰
(۳) ثواب الاعمال، ص۱۱۰
(۴) تفسیرالبرهان، ج۴، ص ۵۰۴

منبع: anhar.ir