اخبار علمی – فسیل ۶۵ میلیون ساله

فسیل لانه و تخم‌های تریزینوسور مربوط به ۶۵ میلیون سال پیش

اخبار ,اخبار علمی ,فسیل ۶۵ میلیون ساله

اخبار علمی – تابناک