فرشی با طراحی سنتی از جنس موادبازیافتی

فرش سنتی با استفاده از ۱۰۰۰۰ در بطری پلاستیکی در تربت جام ساخته شد.

فرش نوعی زیرانداز بافته شده از الیاف پنبه، پشم و در بعضی موارد ابریشم است که برای پوشش زمین به کار می‌رود. از آنجا که قالی و فرش همیشه نقش‌های زیبا بر خود داشته‌اند، امروزه به جنبهٔ تزئینی آن نیز توجه می‌شود. فرش های سنتی بیشتر مورد توجه هر آدمی قرار می گیرد اما این بار فرشی خلق شده که با ده هزار دربطری پلاستیکی درست شده است.

فرش , مواد بازیافتی

منبع:باشگاه خبرنگاران