عکسی از آخرین لحظات عمر یک عکاس

Michio Hoshino عکاس ژاپنی بود که تخصص وی عکاسی از طبیعت وحشی آلاسکا بود وی یکی از ماهر ترین عکاسان منطقه خود بود تا اینکه در  دریاچه Kurilskoye در روسیه توسط یک خرس قهوه ای کشته شد .این خرس که در عکس مشاهده میکنید قاتل عکاسش بود

خرس