طرح هایی ساده برای بافت مو

در این پست مدلهایی از بافت مو ها را گلچین کرده ایم 

بافت و شینیون مو

بافت و شینیون مو

بافت و شینیون مو

بافت و شینیون مو

بافت و شینیون مو

بافت و شینیون مو

بافت و شینیون مو

بافت و شینیون مو