“سیاه قشنگ” زیباترین اسب دنیا

زیبایی های خلقت خدا تمامی ندارد خوب به زیبایی این اسب نگاه کنید ! زیبا ترین اسب جهان، فدریک نام دارد. این اسب نر که در آمریکا متولد شده دارای ترکیب عضلانی قدرتمند و رنگ و یال قابل توجهی است.

در ادامه تصاویری از زیبا ترین اسب جهان را مشاهده میکنیم:

سیاه قشنگ, زیباترین اسب دنیا سیاه قشنگ, زیباترین اسب دنیا سیاه قشنگ, زیباترین اسب دنیا سیاه قشنگ, زیباترین اسب دنیا

منبع:باشگاه خبرنگاران