سلفی با محمدباقر قالیباف

ایستگاه مترو نعمت آباد واقع در نیمه جنوبی خط ۳ مترو صبح امروز دوشنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران و هادی درویش مدیرعامل شرکت مترو افتتاح شد.

سلفی جالب با شهردار