سرزمین هابیت ها کشف شد

 انسان های تکامل یافته ای که باستان شناسان به آن ها لقب هابیت ها را داده اند با قد کوتاه تر از ۹۰ سانتی متر در جزیره فلورس واقع در اندونزی کشف شده اند.
از آثار باقیمانده  فسیل هابیت ها دانشمندان و باستان شناسان به این نتیجه رسیده اند که هابیت ها انسان های تکامل یافته ای بوده اند که شرایط زندگی، نوع شکار، ساخت خانه توسط آن ها با انسان های معمولی تفاوت زیادی نداشته است.
هابیت ها ، کوتوله ها
مغز این کوتوله ها اندازه یک گرویپ فروت می باشد و یک انسان معمولی با این انذازه مغز حتما دچار عقب افتادگی ذهنی می شود و از ذیگر تمایزهای هابیت ها با انسان ها آن است که آن ها ۴۰ دندان داشته اند. 
هابیت ها ، کوتوله ها
فسیل هابیت ها متعلق به ۱۸ هزار سال پیش است و برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ کشف شده اند و در حال حاضر فسیل های این گونه از انسان ها در اروپا و آفریقا هم پیدا شده است.
منبع:باشگاه خبرنگاران