ساخت خرگوش های بامزه با جوراب

عروسک های جورابی

کودکان عاشق تجربه های جدید و دنیای رنگارنگ کودکی خود هستند پیشنهاد میکنیم در وقت بیکاری و اوقاتی که وقف سرگرمی کودکانتان میکنید جایی هم برای ساخت این عروسک های بامزه بگذارید شما می توانید از جوراب هایی که دیگر استفاده نمی کنید این کاردستی زیبا را درست کنید. پس وسایل مورد نظر را تهیه کنید و با ما همراه شوید.

 وسایل موردنیاز
قاشق یا قیف
عدس خشک
جوراب بچه
کش
ربان
قیچی
فوم
توپ های پنبه ای
چسب
 
دستورالعمل
۱- برای درست کردن این عروسک به کمک قاشق یا یک قیف عدس های خشک را  تا کمی بالای پاشنه داخل جوراب بریزید. جوراب را با یک کش محکم ببندید.

۲- برای درست کردن سر و گردن یک ربان زیبا دور جوراب درست زیر پاشنه ببندید.

۳- به کمک قیچی بالای جوراب را از وسط برش دهید و لبه های آن را کمی گرد کنید تا شکل زیبایی بدست آید. این ها گوش های خرگوش شما هستند.

۴- بینی و دندان و چشم ها را روی یک پارچه طراحی کنید و بعد آن را ببرید. به کمک چسب آن ها را سر جایشان بچسبانید و در آخر توپک پنبه ای را در قسمت دم بچسبانید.

امیدوارم از این کاردستی لذت برده باشید.

منبع:  spoonful