زمان پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

اخبار,اخباراقتصادی,عیدی بازنشستگان

 اخبار اقتصادی – عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی آخر بهمن پرداخت می شود

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: پایان بهمن عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

محمد حسن زدا گفت: منابع مالی عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی درحال تأمین است و به محض اعلام دولت، عیدی را ۳۰ بهمن پرداخت خواهیم کرد.

او گفت: در حال حاضر ماهانه بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان به مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود که پرداخت این مبلغ و تأمین سایر هزینه‌ها ازجمله هزینه درمان در مراکز ملکی و طرف قرارداد از محل دریافت حق بیمه انجام می‌گیرد.

زدا با بیان اینکه مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی تا پایان مهر پرداخت شده که در سال‌های گذشته امری بی‌نظیر است، گفت: پرداخت مطالبات مراکز درمان طرف قرارداد باعث بهبود خدمات درمانی و گردش مالی مطلوب در حوزه درمان می‌شود و افزایش اعتبار دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی را نیز در پی دارد.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: مطالبات این سازمان از بخش خصوصی ۵ هزار میلیارد تومان است که دریافت این مطالبات باعث بهبود خدمت رسانی سازمان خواهد بود.
اخبار اقتصادی  – مهر