دیواری که طی بیست سال به دیوار ادامس شهرت داشت

همه کشور ها جاذبه های گردشگری و عجایب فراوانی دارند اما در سیاتل امریکا دیواری عجیب قرار داشت که بعد از بیست سال پاکسازی شد “دیوار ادامس”!

 این دیوار که با آدامس های جویده شده توسط اهالی و گردشگران پوشیده شده، به نوبه خود تبدیل به یک جاذبه گردشگری شده است. اما در هفته جاری به دنبال داستانی که مبنی بر تاریخی بودن بنای این دیوار در نشریه سیتل تایمز منتشر شد، تصمیم گرفته شد که میلیون ها آدامس چسبیده به این دیوار با بخار شسته شود هرچند هنوز برنامه ای برای جلوگیری از تبدیل مجدد آن به دیوار آدامس ارائه نشده است.    

دیوار ادامس دیوار ادامس دیوار ادامس دیوار ادامس دیوار ادامس دیوار ادامس دیوار ادامس دیوار ادامس دیوار ادامس دیوار ادامس

منبع:شفقنا زندگی