حراج آثار هنری آمادئو مودیلیانی

در این حراج که شامگاه دوشنبه در نیویورک انجام شد، یک اثر از مودیلیانی به نام زنی لمیده بر مبل که در سال ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۸ کشیده شده است بعد از ۹ دقیقه چانه زنی پرهیجان بین خریداران به قیمت ۱۷۰ هزار دلار فروش رفت.حراج نقاشی
این اثر که به یک مجموعه دار چینی تعلق دارد، بعد از یک تابلو از پابلو پیکاسو، نقاش اسپانیایی معاصر که به قیمت ۱۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار فروش رفته بود گران ترین اثر فروخته شده در حراج کریستی است.
یک اثر از روی لینکنشتاین به نام پرستار نیز در این حراج به ارزش ۹۵ هزار و ۳۷۰ میلیون دلار فروخته شد. یک اثر دیگر از لینکنشتاین به نام زنی با کلاه گلی در سال ۲۰۱۳ به قیمت ۵۶ میلیون دلار فروش رفته بود.
اثر وی به نام پرستار در سال ۱۹۶۴ در اندازه ۱۲۲ در ۱۲۲ سانتی متر ترسیم شده و مانند اولین روزهای نقاشی همچنان سالم است.
روی لینکنشتاین به جنبش هنر مردمی در دهه ۵۰ و ۶۰ آمریکا تعلق دارد، و در سال ۱۹۹۷ درگذشت و غیر از نقاشی در زمینه تبلیغات و کتاب های طنز نیز مهارت داشت و فعالیت می کرد.
خانه حراج کریستی آخرین حراج خود را در ماه مه (اردیبهشت/ خرداد) با فروش دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بعد از ۱۰ روز مزایده برگزار کرده بود.

آمادئو کلمنته مودیلیانینقاش و مجسمه‌ساز برجسته یهودی‌تبار ایتالیایی بود که در پاریس از مرض سل مننژیتی در ۳۵ سالگی درگذشت.

منبع:ایرنا