جنگلی که باعث حیرت دانشمندان شد

با دیدن این عکس ها شاید شما هم لبخندی زده باشیدو باخود بگویید که این ها هم عکس فتوشاپیست اما در واقع چنین نیست

این جنگل مرموز در مرکز اروپا نزدیک به لهستان یکی از عجیبترین مکان های دنیاست . این بیشه زار با ۴۰۰ درخت عجیب که همه آنها به یک شکل رشد کرده اند تعجب دانشمندان را بر انگیخته است . 
 
تصاویر ارایه شده توسط عکاس لهستانی  پس از حضور  در این منطقه در نوامبر ۲۰۱۵ از درختان این جنگل  عکس های جالب و دیدنی را تهیه کرد .

هر درخت در نزدیکی زمین با صورت زاویه ۹۰ درجه خم شده و به سمت بالا رشد کرده است. همه درختان این جنگل به یک طرف و با یک شکل رشد نموده و این موضوع باعث تعجب دانشمندان شده و تا کنون هیچ دلیل ع لمی برای آن نیافته اند.
درختان عجیب
درختان عجیب
درختان عجیب
منبع:باشگاه خبرنگاران