تصاویری از تاکسی های جالب کشور هند

هویت بمبئی با تاکسی‌های زرد و سیاه پرایمار پادمینی‌اش گره خورده است. پادمینی خودرویی بود که بین سال‌های ۱۹۶۴ تا ۲۰۰۰ در کارخانه پرایمار هند تولید می‌شد. در ادامه تصاویری از این تاکسی‌ها را می بینید.تاکسی ها در هند تاکسی ها در هند تاکسی ها در هند تاکسی ها در هند تاکسی ها در هند تاکسی ها در هند تاکسی ها در هند تاکسی ها در هند تاکسی ها در هند تاکسی ها در هند تاکسی ها در هند تاکسی ها در هند

منبع:فردانیوز