تزیینات زیبا با کاج,تزیین با گیاه کاج

پولک های مخروط کاج را با ترکیب و تلقیق پرهای مختلف یا مهره و مرواریدهای ریز و درشت روی تل،گیره مو و شانه کنار مو و گیره گل سینه بچسبانید و از زیبایی طبیعی آن لذت ببرید .

  تزیینات زیبا با کاج,تزیین با گیاه کاج

مخروطها را ۲۴ ساعت داخل آب بگذارید این کار باعث باز شدن پولک ها می شود .

  تزیینات زیبا با کاج,تزیین با گیاه کاج

پولک ها را با دقت از مخروط جدا کنید .

  تزیینات زیبا با کاج,تزیین با گیاه کاج

با اسپری براق کننده روی پولک ها را بپوشانید و برای کارهای مختلف استفاده کنید .

 منبع : aftab92.mihanblog.com