تدریس مرد عنکبوتی در مدرسه ای در مکزیک

یک استاد مکزیکی برای جلب کردن توجه شاگردانش در درس، به فکر جالبی رسید و لباس مرد عنکبوتی را سر کلاس پوشید.
مویزس وازکز ۲۶ ساله از این که این شخصیت پشت نقاب مرد عنکبوتی یعنی پیتر پارکر هم به عنوان یک دانشجوی زیست تحصیل می‌کرد، از مرد عنکبوتی الهام گرفته و از ن استفاده کرده است.
او در این باره گفت: من فکر نمی‌کنم که کلاس من بهترین کلاس دنیاست چون من لباس مرد عنکبوتی را می‌پوشم اما از کار خودم مطمئن هستم و فقط می‌خواهم که کلاسم یک جای بهتر برای شاگردانم باشد.
گفتنی است وازکز با همین لباس‌ها، صبح از خانه بیرون می‌آید و حتی از وسایل حمل و نقل عمومی برای رفتن به محل کار خود استفاده می‌کند.
تدریس مرد عنکبوتی در مدرسه ای در مکزیک تدریس مرد عنکبوتی در مدرسه ای در مکزیک تدریس مرد عنکبوتی در مدرسه ای در مکزیک تدریس مرد عنکبوتی در مدرسه ای در مکزیک تدریس مرد عنکبوتی در مدرسه ای در مکزیک تدریس مرد عنکبوتی در مدرسه ای در مکزیک تدریس مرد عنکبوتی در مدرسه ای در مکزیک تدریس مرد عنکبوتی در مدرسه ای در مکزیک
منبع: باشگاه خبرنگاران