تبلیغات جناب خان برای نامزد انتخابات

خندوانه ،جناب خان

این روزها که حال هوای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری فضای شهر ها را پر کرده و نامزد ها درحال تبلیغات برای خود هستند فردی این شب ها در شهرستان برازجان، در لباس عروسک جناب خان برای یکی از کاندیدای انتخابات مجلس تبلیغ می کند.

جناب خان ،انتخابات جناب خان ،انتخابات