تبلیغی عجیب برای یک تیغ!

شیک نام تجاری یک شرکت تولید کننده تیغ است که به تازگی پوستر های عجیب و خنده داری برای تبیلغ تیغ خود منتشر کرده در این پوستر ها شما مردانی را مشاهده میکنید که ریش های آنها به شکل حیواناتی طراحی شده

تیغ،تبلیغات،ریشتیغ،تبلیغات،ریش

تیغ،تبلیغات،ریش تیغ،تبلیغات،ریش

تیغ،تبلیغات،ریش تیغ،تبلیغات،ریش

منبع:تاپ ناب