چگونه بر ترس غلبه کنیم

افراد شجاع چگونه بر ترس خود غلبه می‌کنند؟ترس

احتمالا پیش خود فکر می‌کنید که افراد شجاع و بی‌باک از هیچ چیزی نمی‌ترسند. اما اشتباه می‌کنید. افراد شجاع مانند سایر افراد می‌ترسند. درواقع این ترس آنهاست که آنها را شجاع می‌کند نه نبود آن. آنها فقط به شکل متفاوتی نسبت به دیگران ترس خود را کنترل و مدیریت می‌کنند. نترس بودن به معنای این است که بدانیم چگونه از ترس استفاده مثبت کنیم. فکر می‌کنید افراد بی‌باک و نترس چگونه این کار را انجام می‌دهند؟ بهتر است به این راهکارها توجه کنید:

ترس‌تان را بشناسید

افراد بی‌باک و نترس از این مسئله نمی‌ترسند که بخواهند از چیزی بترسند. آنها از اقرار ترس خود احساس راحتی می‌کنند. درواقع آنها می‌دانند که ترس با سیستم عصبی ما مرتبط بوده و درنتیجه نمی‌توان آن را ساکت یا خاموش کرد. آنها می‌دانند که نقش ترس، هشدار دادن و محافظت کردن است نه ترساندن و پیشگیری. درواقع ترس، دشمن‌شان نیست، بلکه در شرایط پرخطر به چشم دوست و حامی به آن نگریسته و در راه رسیدن به هدف، به آنها اطمینان خاطر می‌دهد.