بدقولی شما کودکتان را بدبین میکند

وقتی به کودک خود قولی میدهید ،کودک شما به واسطه اعتمادی که به شما دارد امیدوار به اجرای قول میشود و هنگامیکه از شما عدم پایبندی به قولتان را ببیند تمام این اعتماد درهم شکسته میشود.ربابه غفار تبریزی روان شناس بالینی در این باره میگویدتربیت کودک,تربیت بچه,روانشناسی کودک

لازم است بین قولی که به کودک به عنوان پاداش برای انجام خوب وی داده می‌شود فاصله نیفتد و این پاداش در حد توان مالی والدین در نظر گرفته شود.
غفار تبریزی تاکید کرد: البته همیشه پاداش نباید جنبه مالی داشته باشد بلکه حالت کلامی و تفریحی هم می‌تواند برای کار خوب کودک در نظر گرفته شود.
وی به والدین توصیه کرد: همیشه نباید والدین برای انجام هر کار خوب کودک قول پاداش را دهند زیرا انجام کار نیک باید به تدریج در کودک درونی شود و خود از انجام آن لذت ببرد نه آنکه تصور کند که بادی هر عمل کار نیک خود، پاداش دریافت کند.
منبع:باشگاه خبرنگاران