افزایش کیفیت زنندگی سالمندان با لباس روباتیک

لباس روباتیکیکی از مشکلات سالمندی از دست دادن توان بدنی است به طوریکه برخی از سالمندان برای انجام کارهای روزمره خود هم به مشکل برمیخورند.

این فناوری جدید Superflex نام دارد که توسط دانشمندان مرکز تحقیقاتی SRI International واقع در آمریکا ارایه شده که نه تنها به سالمندان در انجام هرچه بهتر کارهای روزمره کمک می کند بلکه وسیله کاربردی مناسبی برای آنها در جابجایی هرچه راحت تر محموله های سنگین به شمار می آید.

از ویژگیهای این لباس روباتیکی می توان به اصلاح نواقص حرکتی در سالمندان نیز اشاره کرد.

این فناوری به حسگرهای ویژه ای مجهز است که با تکیه بر عملکرد آنها از سبک و سیاق حرکات کاربر به نوعی «آگاهی پیدا می کند» و از آن گذشته میزان نیروی مشخص و مناسبی را در هر لحظه به کار می گیرد تا حرکات فرد استفاده کننده در بهترین شرایط باشد. نتیجه این نوآوری چیزی نیست جز افزایش طول عمر باتری در مقایسه با نمونه هایی که در هر موردی از جمله گام برداشتن یا بالارفتن از پله ها با حداکثر قدرت عمل می کنند.

کارشناسان این لباس روباتیکی را اوج هنرنمایی صورت گرفته در این عرصه به شمار می آورند. آنها به محاسبات آنی صورت گرفته در این لباس اشاره کرده و آن را برگ برنده آن در مقایسه با سایر فناوریهای مشابه به شمار می آورند.

با استفاده از Superflex، افراد سالمند توانایی بالارفتن از پله ها را همچون سالهای قبل پیدا می کنند. از آن گذشته پوشیدن این لباس احتمال بروز حوادثی نظیر سقوط بر روی زمین و کاهش بهره وری در انجام کارهای روزمره را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.

درحالی که پوشیدن نمونه پیش ساخته این لباس حدود ۵ دقیقه زمان می برد اما به تن کردن نمونه اصلی (تجاری) آن تنها در دو دقیقه انجام خواهد شد.

پیش بینی می شود قیمت نهایی این لباس در مقایسه با نمونه های مشابه که تا ۴۰ هزار دلار هم تخمین زده می شوند به مراتب کمتر باشد.

منبع:مهر