اس ام عاشقانه

 

اگر مرگم به نامردی نگیرد

مرا مهر تو در دل جاودانی ست

وگر عمرم به ناکامی سر آید

تو را دارم که مرگم زندگانی ست

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ﺩﺳﺘﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺘﻢ

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ …

ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻮ ﻭﺍﺳﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ …

ﭘﺎﻣﻮ ﮐﻮﺑﯿﺪﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ …

ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ …

ﺁﺭﻭﻡ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ ﺁﺧﻪ ﻗﻮﻟﺸﻮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺩﻡ!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

مسافر بی بدرقه من

اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم

باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تمام درد “من” از این است که

می دانم برای داشتن توست که به زمین آمده ام

و همین “تو” که

می دانم برای نبودن با من به زمین آمده ای

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به دوست داشتَنت مشغولم

همانند سربازی که سالهاست ، در مقرّی متروکه

بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد . . .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بارها عاشق شدم اینبار نقلی دیگر است

بارها عابد شدم اینبار باری دیگر است

در خیالات خطا دیدم خودم را در برش

دیر فهمیدم که او دلدار یاری دیگر است

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به فن‌آوری نانو دست یافت دلم بس که از دوریت یک ذره شد و تو نیامدی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

فرض کن در آغوشت می مُردم

و مرا همانجا دفن می کردی

چه دلپذیر اگر

فشارِ قبر را بیشتر کنی!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

جای خالیت درد می کند

فقط کمی مُسکنِ بودنت را می خواهد

بیا اگر نمی خواهی از پای درآورد

این درد لعنتی مرا

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ساده پا پَس می‌کشم

هرچند

هیچوقت پای من وسط نبود

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

در من آدم برفی است که

عاشق آفتاب شده

و این

خلاصه ی همه‌ی

داستان های عاشقانه ی دنیاست !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دور از نفس ات ، گیاه و گل می گندد ! / لب هام فقط کنار تو می خندد

با اینکه حسادت است نامش اما / لعنت به کسی که دل به تو می بندد !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بی گدار به آب می زنند

گوزنی که تفنگ را نمی شناسد

زنی که عشق را

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خوشبختی داشتن کسی ست

که بیشترازخود ، تو را بخواهد

و بیشتر از تو … هیچ نخواهد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

هوای دو نفره داشتن

نه ابر می خواهد نه باران

کافی ست حواسمان بهم باشد

اس ام اس های عاشقانه

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بیا قسمت کنیم بوسه را

تو لبهایت را بیاور

من جانم را

قول می دهم کسی مدیون نشود

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻝ ﻣﻨﻪ

ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯿﺎﺭﻡ ﺑﺮﺍﺵ

ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﻡ ﺩﻡ ﺩﻣﺎﯼ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ

ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﭼﺮﺍ . . . !؟

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

همه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

ﮔﺎﻫﯽ “ﺳﮑﻮﺕ ”

ﺁﺧﺮﯾﻦ “ﺍﺧﻄﺎﺭ” ﺍﺳﺖ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

گاهی یک اسم ، یک زمستان آدم را گرم نگه می دارد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

کاش می فهمیدی که تو از دید من زیبا بودی

دیگران حتی نگاهت هم نمی کردند

و تو چه اشتباهی مغرور شدی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اگه شاه بشی وزیرتم

کبیر بشی صغیرتم

پلیس بشی اسیرتم

دکتر بشی مریضتم

غنی بشی فقیرتم

هیچی نباشی بازم رفیقتم !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام :

“آرامش”

باش!

حتی همین قدر دور

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

وقتی که به جای “بمان” میگویی : “هر طور راحتی”

بوی خیانت میدهی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﯾﺶ ﺩﻟﺖ ﺑﻠﺮﺯﻩ

ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻧﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﺶ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ

ﮐَﻨﺪﻩ ﺷﻪ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

گاهی دِلم

تفریح ناسالم می خواد

مثل فکر کردن به تو !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به من قول بده . . .

در تمامی سال هایی که باقی مانده

تا ابد . . .

مواظب خودت باشی

دیگر نیستم که یاد آوری ات کنم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

مهربانتر از من دیدی نشانم بده

کسی که

بارها بسوزانیش

و باز هم با عشق نگاهت کند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

همه رفتن کسی با ما نموندش

کسی خط دل ما رو نخوندش

همه رفتن ولی اون دل ما رو

همونکه فکر نمیکردیم سوزوندش

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

می دانم دیگر برای من نیستی

اما

دلی که تنگ باشد این حرف ها را نمی فهمد

 منبع:naztak.ir