پیامک روز قدس

 

حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نمایش وفاداری به آرمان های امام و انقلاب

*******************
جمعه قدس، روز نمایش اقتدار و وحدت حزب الله.
*******************
با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس و تجدید بیعت با آرمان های امام و رهبری، دشمنان داخلی و خارجی را ناکام بگذاریم.
*******************
با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تحریم های بیگانگان ملت ما را مقاوم تر می کند
*******************
با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس نشان خواهیم داد که همچنان در مقابل استکبار ایستاده ایم.
*******************
همچون گذشته، همپای ملت سلحشور ایران، در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهیم کرد.
*******************
با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تهدید نظامی اثری در اراده ملت ایران ندارد
**************************************
حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نمایش وفاداری به آرمان های امام و انقلاب

*******************
جمعه قدس، روز نمایش اقتدار و وحدت حزب الله.
*******************
با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس و تجدید بیعت با آرمان های امام و رهبری، دشمنان داخلی و خارجی را ناکام بگذاریم.
*******************
با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تحریم های بیگانگان ملت ما را مقاوم تر می کند
*******************
با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس نشان خواهیم داد که همچنان در مقابل استکبار ایستاده ایم.
*******************
همچون گذشته، همپای ملت سلحشور ایران، در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهیم کرد.
*******************
با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نشان خواهیم داد که تهدید نظامی اثری در اراده ملت ایران ندارد
*******************
حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس = نمایش وحدت ملت بزرگ ایران
*******************
ثواب حضور در راهپیمایی روز قدس را به روح امام هدیه می دهیم.
*******************
روز قدس را به عنوان میراث ماندگار امام، با حضور گسترده گرامی می داریم.
*******************
حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، نمایش وفاداری به آرمان های امام و انقلاب.
*******************
هم غزه، هم ایران، جانم فدای اسلام
*******************
ما جهاد با صهیونیست ها را واجب می دانیم.
(مقام معظم رهبری)
*******************
باید همه به پا خیزیم و اسراییل را نابود کنیم.
(امام خمینی)
*******************
ملت بزرگ ما در روز قدس با حضور یکپارچه فریاد رسای خود را در حمایت از ملت فلسطین به گوش جهانیان می رساند.
*******************
ملت مسلمان ایران با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس این روز عزیز را زنده نگه دارد
*******************

منبع=www.herosms.ir