اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اگر خاطره های خوب می مانند
پس آسوده خاطرباش که همیشه در خاطرم می مانی !

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند
دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم !

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

ضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها
که یادم بماند که یادم نماند این روزها …

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

ما خاطره ها را می سازیم
و خاطره ها ما را ویران می کنند …

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

وقتی نخواستنت…
آروم بکش کنار …
غم انگیز است اگر تو را نخواهد
مسخره است اگر نفهمی
احمقانه است اگر اصرار کنی . . .
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻮﭖ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﺍﺷﮑﯽ …

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت
تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود !

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

گاهی دلگرمی یک دوست آنقدر معجزه میکند
که انگار خدا در زمین کنار توست . . .

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

طوری خاطره بسازید که بعد از شما هم بتواند زندگی کند …

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

تمام خاطراتمان را مرور کرده ام
زیر همه ی اشک هایم خط کشیده ام
همه ی صبرم را “حفظ” کرده ام
فقط دعایم کن که در “امتحان” نبودنت “رد” نشوم !

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

روزی خواهیم فهمید از زندگی هیچ نداریم جز خاطره ای که رهایمان نمیکند …

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

تو مال من بودی اما صاحبت کسی دیگر شد
تمام سهم الارث من از تو “خاطراتت” شد !

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

عشق هیچگاه نمی میرد
تنها از لبخند به اشک
از اشک به خاطره
و از خاطره به لبخند تغییر ماهیت میدهد !

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

وقتى حالت خوب نیست
خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت …

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

تقصیر از من است
آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی
یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت !!!

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

می خواهم مُچاله و خیس در آغوشش بمانم !
از پهن شدن بر بند خاطرات بیزارم …

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

چه بیهوده اختراع شد
سَم ، شکنجه ، تیغ ، چوبه ی دار و امثال اینها !
وقتی یک خاطره می تواند نفست را بند بیاورد
زمین گیرت کند
تو را به گریه بیندازد
خونت را به جوش آورد و …

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

قرار بگذار
هرجای دنیا که باشی به دیدار تو خواهم آمد
چمدان خاطره ها را هم خواهم آورد …

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

قبل از اینکه بیایی خواب نمیدیدم
قبل از اینکه بروی هم …
اما چند وقتی است با چشمانی باز ، نیمه های روز و حتی ایستاده میان هجوم آدمها هم خواب می بینم !
خواب هایی واضح ، روشن و با جزئیات و تلخ !!!

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

دیگر خاطرت عزیز نیست ولی خاطراتت …

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

کاش میشد خاطرات را جمع کرد و در حیاط خلوت خانه آتش زد تا خاکسترش را باد ببرد !

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

تو نیستی و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند !

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

اشک تنها خاطره ایست که این روزها از تو به “یادگار” دارم !

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

من خاطرت را می خواستم نه خاطره ات را
و دریغا که سهم من از تو ، شد کوله باری از خاطره …

اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عشقولانه

اس ام اس اس خاطرات عاشقانه

وقتی می روی تمام چیزهای عادی
یادگاری می شوند
حساس می شوند
تَرَک برمی دارند
بر مبل نمی شود نشست که تو آنجا نشسته بودی
هوا را نمی شود نفس کشید که عطر تو آنجا مانده است
وقتی نیستی همه چیز تو را یادآوری می کند
تو را و نبودنت را
حالا میدانی چرا همه چیز یادم مانده ؟

منبع:khandefun.ir

بیتوته